Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Základní registry pro každý úřad

První červenec znamenal pro systémy veřejné správy průlom v práci s informacemi. Obce a města si hledaly svoji cestu k základním registrům. Ty větší zaregistrovaly své agendové informační systémy pro přímé napojení na registry. Ty menší využily datové schránky nebo služby Czech Pointu.
Společnost VERA nabízí komfortnější přístup i pro ty obce a města, která nemají vlastní AIS. Všechno, co potřebujete k nahlížení na data základních registrů z důvodu ověření referenčních údajů je webový prohlížeč, připojení k internetu a webová aplikace VERAeGON Viewer. Více informací naleznete -.