Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Volby do poslanecké sněmovny za námi a prezidentské volby před námi

Těší nás Vaše pozitivní ohlasy na proběhlé volby. Nemáme tím na mysli jejich výsledky, ale zpracování agendy v samotném systému a metodickou podporu. Při každých volbách pro Vás v období tisku seznamu voličů držíme v rámci HelpDesku nadstandardní pohotovost, která zahrnuje možnost přímého volání konzultantům agendy.

Velkou roli hraje také Vaše příprava, například účast na konzultačních dnech, kde se dozvíte nejen o novinkách v agendě, ale také v legislativě nebo metodice Ministerstva vnitra. Hlavní náplní je však zopakování všech kroků, které jsou pro správný průběh nezbytné, a abyste se nemuseli spoléhat jen na své zápisky, obdržíte vždy detailní metodiku upravenou pro konkrétní volby. Alternativou je osobní návštěva úřadu nebo stále oblíbenější služba - kontrola dat a konzultace realizovaná vzdáleně.

Jestliže této službě předchází návštěva konzultačních dní, je úspěch zaručen, což dokládá i Bc. Petra Budilová, vedoucí oddělení správních činností ve Slaném. „Na volby jsme se jako každý rok začali připravovat již v předstihu, a to tak, že jsme provedli kontrolu dat v registrech a pak se zúčastnili konzultačních dní v Praze. Následovala vzdálená konzultace přímo nad našimi daty, včetně porovnání se seznamem voličů z CzechPOINTu. Den před tiskem Seznamu voličů proběhla druhá konzultace, během které jsme zkontrolovali zvláštní seznamy voličů, vyřazené voliče a připravili se na tisk. Vzdálené konzultace využíváme už řadu let, neboť víme, že se nám tato služba vyplatí," uvádí Bc. Petra Budilová.

Další volby nás čekají už v polovině ledna. Protože máte všechny informace čerstvě v paměti, bude jejich zvládnutí určitě jednodušší než obvykle. Pokud byste však chtěli pomoci například s kontrolou dat v registrech nebo vzdálenou konzultací před tiskem, jsme Vám k dispozici. Samozřejmostí pak bude opět nadstandardní HelpDesk.