Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Vlašim: přestupky z D1 zpracováváme v IS VERA Radnice

Dálnice D1 je letos hrozbou pro řidiče nejen proto, jak hodně se na ní pracuje na opravách a rekonstrukcích. Opět představuje riziko i pro ty, kteří na těchto úsecích překračují stanovenou rychlost. Policie ČR již nainstalovala na několika místech úsekové měřiče rychlosti. Ty, pokud zaznamenají vyšší než povolenou rychlost, odešlou data Policii ČR, která je následně předá příslušnému městskému úřadu k řešení. Vše proběhne elektronicky, bez lidského zásahu. Úřady, které využívají informační systém VERA Radnice, pak mohou s daty rovnou pracovat.

Elektronizovaný proces

Celý proces související s řešením přestupku je plně podporován informačním systémem - od samotné identifikace případu, přes zjištění provozovatele vozidla, zaslání výzvy, zaznamenání pohledávky, až po její případné vymáhání. Prvním papírovým výstupem je až zmíněná výzva. Nikde nedochází k duplicitám nebo přepisování údajů.

Hromadné zpracování přestupků

Se stoupajícím počtem přestupků je potřeba automatizovaně zpracovávat i výzvy. Nově je tedy možné je hromadně označit, podepsat a odeslat provozovatelům vozidla. Referenti tak jednorázově dokáží zpracovat daleko větší množství přestupků a umožní tak řidičům, aby se rychleji dozvěděli o jejich přečinu. Příště už si na zmíněném úseku určitě dají pozor, což zvýší bezpečnost provozu. Jak je známo, úměrně s vyšším počtem oslovených majitelů vozidel také roste příjem z vybraných pokut.

Místostarosta Karel Kroupa uvádí: „V současnosti se přestupky zabývají tři referenti, kteří řeší kolem 12 tisíc případů za měsíc, které způsobí pouhé 1,2 % projíždějících řidičů. Nicméně z hlediska zpracování to nepředstavuje žádný problém, protože naprostou většinu případů systém vyřeší sám." Více se můžete dozvědět například v reportáži České televize nebo tiskové zprávě Ministerstva dopravy ČR z 15. 8. 2017, která shrnuje čtyři měsíce provozu.

Minimalizace nákladů

Jak už z našich aktualit víte, náklady na tisk výzev a jejich rozesílání lze významně minimalizovat. Dokumenty ve spisové službě se hromadně označí způsobem vypravení "hybridní pošta", a tím je celá dávka elektronicky a najednou předána společnosti Postservis (Česká pošta) k tisku, kompletaci a doručení. Oproti ručnímu zpracování na úřadu je v tomto postupu úspora peněz za obálky, kancelářský papír i poštovné. Navíc úřad nemusí zatěžovat touto prací referenty.

Na D1 opatrně

Vlašim není jediným městem, které zachycené události z D1 zpracovává v informačním systému VERA Radnice. Pokud se tedy vydáváte po této dálnici, jeďte raději podle předpisů. Jinak se může stát, že Vám přijde výzva. Městu však přejeme, ať se mu s naším softwarem pracuje efektivně.