Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Vítáme nového zákazníka! Je jím Štramberk a již implementuje.

Jako páté v pořadí podalo žádost o dotaci v rámci výzvy č.22 město Štramberk s projektem Digitální úřad 21. století.
 
Město zvolilo projekt, který skutečně odpovídá svému názvu a navrhlo celkovou integraci IS založenou na moderních technologiích, zohledňující současné směry eGovernmentu jako jsou digitalizace, elektronizace, řízení procesů a kybernetická bezpečnost. Inovace úřadu proběhla kompletní výměnou aplikačního řešení. 
 
Informační systém Radnice VERA, který byl v rámci veřejné zakázky vysoutěžen, je nasazován ve dvou etapách. První fáze projektu proběhla do konce roku 2014 a zahrnovala nasazení agend a proškolení zaměstnanců úřadu. Zprovozněna byla celá ekonomika včetně majetku města a jím zřizovaných organizací, systém na správu dokumentace vč. dodávky skenovací linky pro automatickou digitalizaci dokumentů a další systémy pro výkon samostatné a přenesené působnosti. Nové pracovní procesy tak podpořily ekonomické, správní i organizační činnosti úřadu.
 
V nynější druhé fázi probíhá zkušební provoz spolu s konsolidací systému na úrovni personalistiky, mezd a GISového řešení.
Zajisté za ocenění stojí též využití prostředků technologického centra města Kopřivnice, na jehož prostředcích bude celý systém provozován. Město Štramberk tak začíná od nového roku využívat informační systém provozovaný v privátním cloudu.
Kompletní předání díla proběhne v prvním kvartálu roku 2015, kdy začne běžet pětiletá udržitelnost projektu.  
 
Vítáme Štramberk v novém digitálním světě Radnice VERA!