Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VIDEO: Také bojujete s nekázní řidičů? Podívejte se, jak to vyřešili ve Dvoře Králové n. L.

Město Dvůr Králové nad Labem před rokem integrovalo informační systém VERA Radnice s úsekovými měřiči rychlosti se záměrem zvýšit bezpečnost občanů. Po roce provozu lze konstatovat, že to byl krok správným směrem. Došlo ke zklidnění dopravy a ani chodci či cyklisté se už nemusí tolik obávat. Denně jsou zaznamenávány desítky přestupků, které by bez pomoci informačního systému zůstaly nepotrestány. Kompletní řešení celého procesu, od zaznamenání přestupku, až po vymáhání případné pohledávky, je vedeno elektronicky, nedochází ke zbytečnému papírování ani administrativní zátěži.

 

Kolik času stráví referenti nad vyřešením jednoho případu?

Za jak dlouho od zaznamenání přestupku se odesílá výzva k zaplacení?

A jak to celé funguje v praxi?

 

Podívejte se na video:

 

Celý systém odpovídá všem legislativním požadavkům. Správní delikty provozovatelů vozidel jsou řešeny dle § 125f a následujících zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a pokuty v blokovém řízení zejména dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Upozornění: Z důvodu srozumitelného popsání celého procesu není ve videu využita odborná terminologie.