Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA zvyšuje svoji profesionalitu

Abychom o Vás lépe pečovali, zvyšujeme profesionalitu našich zaměstnanců systematickým vzděláváním. Naše společnost získala dotaci z ESF na vzdělávání  v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Čtyřiadvacetiměsíční realizace projektu byla zahájena 1. června  2013. Vzdělávání je zaměřeno na několik oblastí – např. efektivnější vedení firmy i jednotlivých pracovních týmů, lepší poznávání potřeb zákazníků, kvalitnější vedení školení u zákazníka. Školit se budou manažeři, obchodníci, konzultanti i pracovníci helpdesku a administrativy.

 -

Od října probíhaly kurzy „šité na míru" externí vzdělávací agenturou, v letošním roce je plánováno vzdělávání produktových a projektových manažerů vedoucí k certifikaci podle standardu IPMA, pracovnice administrativy se budou účastnit uzavřených kurzů v rámci své kvalifikace. Věříme, že tato investice do zaměstnanců povede ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků a v důsledku k naplnění cíle našeho snažení – spokojeného občana na úřadě.