Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA zlatým partnerem konference MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY – KLADNO, 9.-10. 6. 2011

-Další ročník konference se konal tentokrát v Kladně a VERA zde zúčastnila společně s ORACLE v roli zlatého partnera. Vítáme možnost potkat se se zástupci státní správy a samosprávy a současně s partnerskými firmami, které na trhu působí. Společnosti VERA a ORACLE přispěly do programu přednáškou Projekt IS Statutárního města Ostrava a jeho městských obvodů, která vyvolala zájem a ohlas přítomných.
 
Obchodní ředitel Ing. Libor Daněk rovněž krátce představil nové agendy systému Radnice VERA v roce 2011, kterými jsou Dopravní agendy, Dopravní přestupky, Myslivost, Rybářství, Sociální kurátor, Specielní stavební úřad silniční, Silniční správní řízení, Vodoprávní agenda, ePodatelna, Podpisová kniha, Rozvojové plány a projekty. Výměna zkušeností byla určitě přínosná pro všechny zúčastněné. Věříme, že se všichni přítomní opět rádi setkají na další akci na podzim.

--