Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA se podílí na projektu "Dokumentace jízdy na červenou" v Ostravě

Informační systém statutárního města Ostravy byl napojen na kamerový systém, který monitoruje přestupky na křižovatce Českobratrská a Sokolská. Vytvořením rozhraní se přestupky po vyhodnocení v systému městské policie dostávají elektronickou cestou přímo do agendy Dopravní přestupky IS R@dnice VERA® provozované na Magistrátu města Ostravy. Tím je přestupek připraven k zahájení správního řízení na odboru dopravně správních činností MMO a uživatelé nemusí přepisovat údaje, které v systému na jiném místě již jsou.
O celém projektu z pohledu dopravního si můžete více přečíst například zde:

-
-