Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA partnerem Setkání tajemníků

VERA byla hlavním partnerem XLI. členské schůze Sdružení tajemníků, která se uskutečnila ve dnech 24.-26. října 2021 v Liberci. Akce zaznamenala po dvouleté mezeře rekordní účast – přes 200 tajemníků a tajemnic. Mezi probíranými tématy měla významné místo i spisová služba. Prezentace v podaní Mgr. Jana Hodače vycházela z praktických zkušeností a  měla příznačný název: Nebojte se archivace!

Předpokladem úspěšného zvládnutí archivace je správné vedení celého životního procesu práce s dokumenty. V každé fázi práce s dokumentem musí příslušný referent přesně vědět, co dělá a jaký je cíl.  

Abychom konkrétně pomohli Vašim referentům, připravili jsme několik hlavních zásad, které pomohou dovést životní cyklus dokumentu k úspěšnému závěru - archivaci a skartaci. Rádi připravíme i školení na míru Vašim pracovníkům, které odstraní nejasnosti a pomůže s přípravou na archivaci a skartaci.