Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA na univerzitě

Na pozvání doc. Ing. Jitky Komárkové, PhD. z Ústavu systémového inženýrství a informatiky Univerzity Pardubice, připravila společnost VERA pro posluchače přednášku s názvem „Praktické výhody integrovaného informačního systému pro městské úřady".

Prezentace se konala v rámci tradiční akce Týden teorie a praxe v ekonomice pro více jak šedesát zvídavých studentů, před které se postavil ředitel Produktů a služeb společnosti VERA, Ing. Adam Kožina.  

Představil přínosy jednotného informačního systému pro úředníky i občany na konkrétních projektech, ať šlo o automatické zpracování přestupků nebo portál občana.

Ukázal, co například lze vyřešit v klidu a pohodlí domova bez jediného zásahu úřednické ruky. Protože systém VERA slouží lidem, nikoli občané a úředníci systému.   

I když se přednáška konala v časných ranních hodinách, byli jsme překvapeni plným sálem a nebývalým aktivním zájmem účastníků o diskuzi a doplňující dotazy.

Přednášky se zúčastnili studenti magisterského studia čtvrtých a pátých ročníků, u kterých je po absolvování předpoklad, že se stanou moderními úředníky. Těšíme se s nimi na shledanou.