Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA na akademické půdě

Kvalita odborných pracovníků společnosti VERA je oceňována nejen jejími zákazníky, ale také studenty vysokých škol. Příkladem může být spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, konkrétně s Fakultou informatiky a managementu. V letošním roce zde přednášel Tomáš Kůs, Java Development Director, v rámci oboru Aplikovaná informatika a předmětu Programování 3. Studentům předal zejména praktické zkušenosti a upozornil je, že dnešní programátor už nevystačí jen s programovacím jazykem. Potřebné nástroje a aplikace jsou základem, ke kterému je třeba přidat řadu dovedností, které firmy od programátora běžně očekávají.


Sales Director, Mgr. Bc. Ondřej Málek, zamířil na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, přímo na Fakultu managementu a ekonomiky. V předmětu Manažerská etika se studenti zabývali tématem veřejných zakázek. Přednáška nazvaná „Veřejné zakázky aneb jak obstát z hlediska obchodní etiky a zároveň uspět" se věnovala tématu obchodování ve veřejné správě. Probírala se úskalí jak z pohledu zadavatele, tak uchazeče, co je a co není možné pro firmu s vysokým etickým rámcem či jak být úspěšní a zároveň odpovědní.


Společnost VERA se také pravidelně účastní Career Days, a to na Univerzitě Hradec Králové a Univerzitě Pardubice.