Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

V Třebíči se konal seminář k Ekonomice 2011

-Dopad změn zákona o DPH, úpravy vyplývající z Daňového řádu, významné novinky, vazby a inovace v ekonomických agendách informačního systému Radnice VERA, to je jen krátký výčet informací, s nimiž byli seznámeni účastníci semináře EKONOMIKA 2011 ve dnech 17. -18.3.2011 v příjemném prostředí Grand hotelu v Třebíči.

Účastníci se také zapojili do diskuze k dalším připravovaným změnám. Děkujeme všem za jejich náměty a připomínky, které pomohou vytvářet uživatelsky přívětivé prostředí a optimální pracovní postupy v IS Radnice VERA®. Večerní společenské posezení pak umožnilo vzájemné sdílení informací, znalostí a navázání bližší spolupráce mezi jednotlivými zástupci zúčastněných úřadů.

V sekci Pro zákazníky jsou k dispozici metodické materiály týkající se projednávaných oblastí.