Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

V Ostravě se konal Seminář Stavební úřad 2012

-Více než 30 nových uživatelů agendy Stavební úřad Statutárního města Ostravy se 26. ledna sešlo v kulturním domě Akord v Ostravě – Zábřehu, aby si vyslechli nejčerstvější informace. V příjemné a přátelské atmosféře proběhla diskuze nad aktuálními problémy Stavebních úřadů, zejména ve vazbě na eGON služby - na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). O novinky i zkušenosti z praxe územních samospráv se s přítomnými podělil zástupce ČÚZK ing. Tomáš Holenda.
Uživatelé viděli obecné i čistě praktické a interaktivní prezentace zaměřené na konkrétní situace v každodenní práci a jejich řešení agendou Stavební úřad R@dnice VERA®. Na závěr semináře čekalo účastníky malé překvapení v podobě losování o věcné ceny.
Děkujeme všem přítomným za účast a věříme, že se na podobném fóru opět někdy příště setkáme!
---