Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

V České Lípě začala implementace nového komplexního IS

Česká Lípa je s téměř 37 tisíci obyvateli třetím největším městem Libereckého kraje. Vzhledem k rozsahu a množství agend, které musí městský úřad zajišťovat, rozhodlo se vedení města a úřadu pořídit nový, moderní komplexní informační systém pro podporu procesů a běžných denních činností úřadu. Nový informační systém musí splňovat požadavky odpovídající velikosti města, respektovat jeho konkrétní specifika, zajišťovat bezproblémový chod úřadu a nabízet občanovi jak efektivnější vyřizování jeho potřeb na úřadě, tak i vyšší dostupnost informací, které ho zajímají (např. interaktivní rozpočet města), a to prostřednictvím internetu. Systém musí být rovněž schopen dalšího rozšiřování, např. o komfortní výstupy pro práci manažerů úřadu.

 

V roce 2014 začal v České Lípě proces výběru nového informačního systému pro správu ekonomiky a majetku města i zřizovaných organizací. V polovině roku 2015 byl ve veřejné zakázce s názvem „Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa" vybrán dodavatel VERA, spol. s r.o. a informační systém VERA Radnice poskytující nejucelenější řešení a plnící všechny náročné požadavky na provoz.

 

V červenci 2015 byl zahájen projekt, který povede k předání informačního systému VERA Radnice do ostrého provozu (go-live) k 1. lednu 2016. Projektový tým pracovníků VERA společně s manažery a klíčovými uživateli města tak nyní zpracovává potřebné analýzy a definuje budoucí stav v Cílovém konceptu dodávky tak, aby byly pokryty všechny potřeby města a maximálně využity výhody dodávaného řešení VERA Radnice.

 

Implementační fáze bude probíhat v několika etapách. Kromě dodávky samotných licencí dojde k zavedení nových procesů a pracovních postupů, které odpovídají modernímu řízení úřadů s podporou propracovaných informačních systémů. Školení uživatelů bude nastaveno podle schváleného Cílového konceptu. I v průběhu zkušebního a při zahájení ostrého provozu budou mít referenti k dispozici odbornou podporu konzultantů VERA. Mezitím proběhne migrace dat ze stávajících, separátních informačních systémů a propojení na centrální systémy eGovernmentu, jako jsou např. Základní registry a také propojení na další specifické dílčí subsystémy města.

 

Vítáme Českou Lípu mezi našimi zákazníky a přejeme uživatelům příjemné vykročení do nových vod informačních technologií.