Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Už víte, jak budete vytvářet Kontrolní hlášení?

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení, která zavazují plátce DPH k zasílání informací o poskytnutých plněních. Právnické osoby budou podávat kontrolní hlášení vždy měsíčně, a to bez ohledu na jejich zdaňovací období.

Vzor poměrně rozsáhlého formuláře, předběžné pokyny k jeho vyplnění a strukturu xml souboru již Generální finanční ředitelství zveřejnilo na webových stránkách Finanční správy, odkaz zde. Vzhledem k širokému rozsahu informací vyžadovaných v Kontrolním hlášení, detailním přehledům a s ohledem na vysoké sankce v případě nesplnění povinností z něj vyplývajících, je vhodné zabezpečit přípravu na zpracování Kontrolního hlášení v dostatečném předstihu.

Společnost VERA s touto novou zákonnou povinností počítá a vyvíjí potřebnou funkcionalitu tak, aby od 1. 1. 2016 mohli uživatelé IS VERA Radnice a VERA Dimenze dostát legislativním požadavkům s co nejmenším úsilím a s minimalizací možných chyb při zadávání do formuláře a hlášení tak mohli odesílat přímo ze systému. Připravované změny se dotknou nejen vlastního vyhotovení tohoto hlášení, ale především nastavení těch agend, které zpracovávají a evidují daňové doklady. Doporučujeme, aby odpovědní pracovníci se zúčastnili  metodických a uživatelských školení, které uspořádáme pro naše zákazníky na podzim tohoto roku.