Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Uspěšné zvládnutí recertifikačního auditu

Ve druhé polovině dubna letošního roku proběhl recertifikační audit ISO 9001:2015, ve kterém auditoři z renomované firmy SGS provedli ověření procesů nastavených ve společnosti VERA s požadavky „normy kvality".

Ing. Kateřina Beranová, Management Systems Auditor, v závěrečné zprávě konstatovala, že nastavené procesy a systém jsou v souladu s požadavky normy.

Vzhledem k aktuální situaci proběhl audit distanční formou. 

V rámci závěrečné telekonference auditorka ocenila především zapojování zákazníků do rozvoje produktů, spolupráci s vysokými školami, projektové zvládnutí implementačních projektů a v neposlední řadě rozšiřování nabídky akreditovaných programů.

Uvítala inspiraci dalšími standardy a normami, které se zaměřují na zkvalitnění služeb zákazníkům, a zaměření na standardy „sedmadvacetitisícovek", které se zaměřují na systém řízení bezpečnosti informací.

Jsme rádi že můžeme našim zákazníkům poskytovat kvalitní certifikované služby.