Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Uskutečnilo se setkání managementu uživatelů Radnice VERA®

Ve dnech 10. a 11. listopadu se na Brněnské přehradě sešlo více než 70 tajemníků, vedoucích odborů a IT manažerů městských úřadů a magistrátů ze 37 míst ČR.

Z připraveného programu nejvíce zaujalo téma Základních registrů, kde se rozvinula živá diskuse i s přítomným zástupcem úřadu pro Správu Základních registrů, Ing. Janem Čubrdou.Účastníky zajímalo, jak systém Radnice VERA® řeší majetek, odpisy a procesy v ekonomice, stejně tak i zákonné změny týkající se spisové službya dalších částí informačního systému obce.
Rovněž na večerním neformálním posezení se diskutovaly pracovní otázky a druhý den jsme se loučili s myšlenkou - vzájemná informovanost je důležitá, opět se rádi setkáme!

Na viděnou příště se těší
pracovníci VERA, spol. s r.o.
- - - - - - - -