Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Ušetřete za zasílání poštovních zásilek

Nově lze z agend IS VERA Radnice a spisové služby VERA využívat služby Hybridní pošta poskytované střediskem Postservis, které je součástí České pošty, s.p. Služba Hybridní pošta umožňuje vypravování poštovních zásilek bez nutnosti jejich tisku, kompletace a odnášení na pobočku České pošty.

Výhodou celého procesu je snížení pracnosti a nákladů na vypravování u agend, které zasílají velké série dokumentů. Typickým příkladem může být vypravování výzev k zaplacení určené částky v souvislosti se správním deliktem zjištěným automatickým měřením rychlosti.

Ve spisové službě vzniká vypravení stejně jako běžné poštovní vypravení. Je zvolena služba (obyčejně, doporučeně…), doplňková služba (do vlastních rukou, uložit jen 10 dní…), je zvolen adresát a vytvořen dokument, který má být doručen. Na rozdíl od běžné poštovní zásilky je vypravení i s dokumentem předáno prostřednictvím rozhraní službě Hybridní pošta.

Na straně střediska Postservis dojde k fyzickému vytištění dokumentu a obálky a ke kompletaci. Následně je vypravení doručeno adresátovi, jako by bylo odesláno přímo z úřadu. Po doručení se na úřad vrací fyzické dodejky nebo je možnost stahovat si datový soubor s informacemi o doručení a následně pouze uložit krabici s fyzickými dodejkami. Přesný proces a cena je závislá na smlouvě, kterou úřad uzavře s Postservisem.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, poskytne Vám je obchodní zástupce společnosti VERA nebo se na nás můžete obrátit pomocí e-mailu info@vera.cz.