Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Uherské Hradiště: informační systém je dynamická záležitost

S Ing. Radomírou Šipkovou, vedoucí odboru organizační správy a informatiky MěÚ Uherské Hradiště, si povídáme o vzájemné spolupráci při vývoji, o přestupcích, o dopisech, které nemusí referenti balit do obálek, i o databázi, která šetří náklady.

Paní vedoucí, jak to vypadalo na úřadě s informačními technologiemi, když jste nastoupila?

Na úřadě již byl informační systém, který zahrnoval zejména odpadové hospodářství a několik dalších agend. Výhody ve srovnání s ručním zpracováním byly zřejmé a my jsme začali přemýšlet o rozšíření počítačového zpracování i na ekonomiku a další oblasti. Udělali jsme průzkum trhu. Mezi potenciálními dodavateli se objevila i VERA, která nás oslovila tím, že měla prostě „drive" na rozšiřování systému.

Takže jste se rozhodli pro změnu?

Ano. V roce 1998 jsme začali zpracovávat ve VEŘE agendy pro komunální odpad, stavební úřad, příjmy, výdaje, banku. Informační systém je dynamická záležitost, nestačí jenom nainstalovat a těšit se z dobře vykonané práce. Ovlivňuje jej legislativa, zpracovávaný objem dat, společenská poptávka i hardwarové nároky – proto se i software rozvíjí a mění. V roce 1998 jsme měli 1 server, dnes máme 3 fyzické a přes 40 virtuálních. Výrazně narostl i počet agend, které používáme.

Některé agendy jste pomáhali i vyvíjet…

Jsme dlouhodobí partneři a vzájemně se inspirujeme. VERA měla kdysi agendu EJRZ – Evidence jednání rady a zastupitelstva, která sloužila k přípravě podkladů k jednání rady a zastupitelstva. Vypadala zajímavě, nicméně chtěli jsme ji ještě doplnit o některé funkce. Při konzultacích se zástupci VERY vyplynuly z diskuse i další náměty a vedly k významnému rozšíření agendy, která získala nové jméno eJednání a dnes ji využívá řada úřadů.

Která z etap rozvoje byla nejnáročnější?

Asi přechod z původního systému na účetnictví VERY. V této oblasti byla setrvačnost uživatelů vysoká. Ti, kteří zavádějí nové softwary, to dobře znají. Překonali jsme to a dnes využíváme výhody v podobě efektivních vazeb do všech částí systému. V roce 2019 jsme rozšířili vazby i na společnost EDUHA.

Co tato společnost dělá?

Původně spravovala bytový a nebytový fond pro Uherské Hradiště externí firma na základě smluvního vztahu. V roce 2019 převzala zmíněné kompetence společnost EDUHA, která je plně vlastněna městem. Softwarovou podporu pro její činnost poskytují také agendy VERA Radnice, díky kterým má město tuto oblast plně pod kontrolou.

V řadě měst a obcí jsou velkým tématem dopravní přestupky…

Nám se to taky nevyhnulo. Naše městská policie využívá systém VERA. Strážníci si rychle zvykli, že každou lustrovanou osobu mohou online rychle ověřit v registrech. Na místě nevyřešené přestupky strážníci odešlou automatizovaně včetně fotodokumentace pomocí spisové služby na odbor dopravy MěÚ. Referenti přestupkového řízení si od městské policie dokáží hromadně převzít přestupky a automaticky založit v přestupkovém řízení. Nemusí tisknout a obálkovat dokumenty, vše odesíláme elektronicky České poště, která pomocí služby Dopis Online zajistí tisk a rozeslání.

V současné době vedení města zvažuje využití radarového měření rychlosti, a to především z důvodu zvýšení bezpečnosti v citlivých oblastech. Zpracování dat by probíhalo také automatizovaně.

V minulém roce jste udělali ještě jedno významné rozhodnutí – změnili jste databázi.

Ano. Léta jsme používali databázový server Informix. Vzhledem k plánovanému ukončení podpory jeho provozu a vizi přechodu na UTF-8 jsme se rozhodli pořídit nové řešení. Vybrali jsme databázi PostgreSQL, která se v provozu osvědčila jako rychlá, výkonná a stabilní. Navíc je to open-source a šetří městu náklady.

Jaké máte další plány v oblasti IT?

Za rozhodující považuji nyní rozvoj portálu občana. Vyrůstá nám generace, pro kterou je internet běžný nástroj a která vyžaduje vzdálené služby. Již letos bylo například vidět, že jsme neměli u pokladny fronty a k úhradám místních poplatků byla využívána i platební brána. Chtěli bychom doplnit možnost úhrady platebním tlačítkem pro ty, kdo nechtějí používat kartu. V návaznosti na požadavky občanů plánujeme rovněž implementaci dalších on-line formulářů.

Na druhé straně vnímám, že je skupina, která elektronické služby města zatím nevyužila, protože je konzervativní, zvyklá, nebo prostě potřebuje víc podpory.  Přemýšlíme o způsobech, jak tyto občany povzbudit.

Co byste řekla o elektronizaci veřejné správy?

Zásadní změna, přechod od papírů k elektronice, již nastala. V některých oblastech dřív, v jiných později. Občas se ukázalo, že realita se od plánů lišila, a někdy legislativa přidala větší komplikaci, než bychom si přáli. 

My v Hradišti používáme již čtvrtstoletí informační systém VERA Radnice. Ten nám pomáhá zajistit povinnosti a vazby vůči státu, rozvíjet se a poskytovat občanům lepší služby. Ve spolupráci s jinými městy se snažíme o výměnu „dobré praxe", která může přispívat k větší efektivitě pracovních postupů.