Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Technologické centrum Bruntál

Dne 14. února 2013 bylo slavnostně předáno technologické centrum v Bruntále. Společnost VERA se na projektu podílela implementací spisové služby a celkovou vnitřní integrací úřadu. Využívat spisovou službu a ukládat data do datového úložiště města teď může nejenom samotný městský úřad, ale i šest příspěvkových organizací a dalších 19 obcí regionu. Vzájemná provázanost jednotlivých softwarových součástí informačního systému zvýší efektivnost činnosti úřadu a umožní jeho rozvoj na základě dalších projektů elektronizace veřejné správy. Práci naší společnosti ocenil při předávání centra i místostarosta Ing. Václav Mores. Bruntálu přejeme bezproblémové fungování a spokojené občany.

Více -.