Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Technologická konference přinesla řadu nových informací

Ve dnech 15. - 16. 6. 2017 proběhl v Olomouci již 4. ročník Technologické konference.

V prvé části konference Ing. Pavel Sedláček, IT Engineer Manager VERA, seznámil účastníky s novinkami IS VERA Radnice, které jsou plánovány v rámci sestavení 17. Novinky byly rozděleny do několika celků – na systémovou oblast, obecné řešení napříč agendami IS a zásadní úpravy v rámci jednotlivých agend.

Následovala přednáška od hosta konference - společnosti cSystem CZ, a.s. - v rámci které byli účastníci detailně seznámeni s problematikou GDPR s důsledky na obecné, systémové a HW úrovni. Na tuto přednášku navázal Ing. Jiří Böhm, Senior Consultant VERA, který upřesnil podmínky GDPR, které bude nutno řešit na aplikační úrovni.

V průběhu konference byli účastníci seznámeni i s novinkami IS VERA Radnice zejména v oblasti ekonomických agend, vč. elektronického schvalování dokumentů, Úplného elektronického podání, MIS, portálového řešení a řešení přestupků zjištěných kamerovými systémy. Velký zájem vyvolala také prezentace zaměřená na eIDAS, vč. jeho dopadů při zpracování elektronických dokumentů.

V průběhu celé konference probíhaly konstruktivní diskuze na daná témata. Získané informace z přednášek i diskuzí byly účastníky i přednášejícími velmi kladně hodnoceny. 

Již teď se těšíme na příští ročník této konference.