Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Systém, který vydělává městu a pomáhá občanům

Město Dvůr Králové nad Labem využívá integrovaný systém, který mu přináší každoročně nemalé částky do městského rozpočtu a zároveň posiluje bezpečnost občanů. Jedná se o měřiče úsekové rychlosti propojené s informačním systémem městské policie a následně městského úřadu, kterým je VERA Radnice.

Městu se podařilo za rok a půl provozu vybrat na pokutách zhruba 40 milionů korun. Investice se mu tedy velmi rychle vrátila a i každoroční náklady spojené s provozem jsou v porovnání s příjmy zanedbatelné.

 Další informace se dozvíte v reportáži TV Nova, přímo ze Dvora Králové nad Labem: 

Zdroj: Televizní noviny 3. 1. 2016, TV Nova

 

Místostarosta Mgr. Emil Kudrnovský, Ph. D.  již dříve konstatoval,  že zavedení celého systému mělo pozitivní dopad na zklidnění dopravy a bezpečnost občanů. Pokud vás zajímá, jak vše funguje, za jak dlouho se přestupek zpracuje a odešle se výzva k zaplacení částky, podívejte se na video s místostarostou:

Celý systém odpovídá všem legislativním požadavkům. Správní delikty provozovatelů vozidel jsou řešeny dle § 125f a následujících zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a pokuty v blokovém řízení zejména dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Pokud uvažujete o zavedení systému, ať už z hlediska bezpečnosti nebo finančního přínosu, obraťte se na nás. S komplexním řešením situace vám rádi poradíme.