Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Svitavy: město by mělo být pilotem nových trendů

Svitavy jsou historické sídlo s vlastní identitou a jedinečností. Pod mottem „Svitavy a vy" budují pro své občany příjemné místo k životu, ve kterém má své místo kultura, sport i technologie. V tomto rozhovoru se starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA se budeme věnovat zejména třetímu tématu.

Pane starosto, jak si představujete moderní město a úřad?

Určitě by měly být přívětivé k lidem, otevřené, přístupné občanům z jejich domova.

Myslím si, že město by mělo být pilotem nových, moderních trendů.

Nemělo by s jejich zaváděním čekat, až je budou mít všude.

Jakou roli v tom hraje informační systém?

Moderní svět je skvělý, ale složitý. Jestli v něm chcete cokoliv řídit, potřebujete informace. A těch je tolik, že jejich uchovávání, a hlavně prohledávání v papírové podobě je prostě neefektivní. Informační systém je nástroj, který rychle a snadno poskytne relevantní informace těm, kdo je potřebují a mají na ně práva. Pokud je kvalitní, tak zároveň zajistí snadný přístup i k podrobnostem, o které jste přímo nežádal, ale které s problematikou souvisí.

My používáme již od začátku devadesátých let systém VERA Radnice a postupně jej rozvíjíme. Na začátku systém zjednodušil referentům jejich práci, novými verzemi a vnitřní integrací získáváme další bonusy. Za důležité považuji, že VERA Radnice data pouze staticky neukládá, ale některá aktivně posílá do procesů podle přednastavených pravidel.

Mluvíte o elektronických schvalovacích procesech?

Ano. Není důvod, aby referentka úřadu tiskla návrh smlouvy, zakládala jej do podpisové knihy a hledala v kancelářích různých budov města kompetentní osoby, které postupně návrh připomínkují a schválí. Když fungujete profesionálně, máte nadefinováno, kdo a v jakém pořadí které typy dokumentů schvaluje, a to včetně úprav a možnosti vrácení k dopracování. Stačí zařídit, aby vstupy byly elektronické a proces můžete přenést do digitální formy. U faktur a objednávek lze dokonce zahrnout i automatickou kontrolu na rozpočtové krytí, která byla velice obtížně realizovatelná, když všechno obíhalo papírově.

Technologie šetří papír, čas a lidskou práci. Všechny kompetentní osoby mohou kdykoliv dohledat, kde se dokument momentálně nachází, všechny změny jsou zaznamenané, všechno je transparentní.

Takže smlouvy, objednávky a faktury schvalujete online. Vnímáte ještě v nějaké jiné oblasti požadavky na elektronizaci?

Na úrovni města je značný tlak informované veřejnosti na transparentnost města a sdílení informací. Proto jsme zprovoznili Klikací rozpočet a chceme zveřejňovat smlouvy, objednávky a faktury ve veřejné části portálu občana.

Máte krásné nové webové stránky. Využíváte nové prostředky i pro komunikaci?

 
 

Ano. Všechna naše činnost směřuje k občanům. Jsme tady proto, aby se jim ve Svitavách dobře žilo, a k tomu patří i snadná komunikace s úřadem. Vsadili jsme na on-line formuláře, díky kterým mohou občané vyřizovat své záležitosti online.

Do budoucna bychom chtěli doplnit náš portál občana o platební bránu, která by umožnila řešit elektronicky například úhrady poplatků za psa nebo za komunální odpad.

Komunální odpad je stále aktuální téma. Máte v této oblasti nějaké další plány?

Chtěli bychom zefektivnit nakládání s odpady. V první fázi očipujeme všechny sběrné nádoby. Díky tomu získáme statistická data o množství odpadu. Na jejich základě připravíme program, který bude v souladu s moderními trendy podporovat třídění a zároveň bude reflektovat novelu zákona o odpadech.

Jak hodnotíte spolupráci s VEROU?

Průběžným rozvojem technologií a kvalitním informačním systémem zajišťujeme minimalizaci nutné administrativy. Hodně nám pomáhá spolupráce s metodiky a konzultanty z VERY. Díky jejich zkušenostem můžeme využívat Best Practices z oboru a fungovat moderně.