Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Strážníci mohou výrazněji zasáhnout proti pachatelům s neuhrazenými pokutami

Někteří pachatelé dopravních přestupků se vyhýbají úhradě uložených pokut, a tak se těmto „rychlostním a parkovacím specialistům" nasbírá i několik příkazů k úhradě pokuty na místě nezaplacené. Městský úřad pak musí zdlouhavě řešit vymáhání pohledávek.

Novelizace zákona o obecní policii dala nyní strážníkům oprávnění, aby při zjištění dopravního přestupku v případě, že pachatel má nezaplacené pokuty z dřívějška, mohla vymáhat tyto nedoplatky a nasadit např. „botičku" případně odebrat registrační značku do doby, než dojde k úhradě.

Jak uvést tento účinný impuls do praxe?

Města, která mají kompletní řešení IS VERA, to znamená jak pro městskou policii, tak zejména vazbu na finanční agendy, mohou již dnes zobrazit informaci o dlužných částkách strážníkům na služebně pomocí funkce Konto plátce.

Vývojový tým agendy Městská policie spolu s metodiky oblasti příjmů navrhl řešení, které umožní tyto informace získávat i v terénu přímo v mobilní aplikaci a ve spojení s mobilní tiskárnou na místě i vytisknout.

Do číselníků důvodů nasazení TPZOV byl přidán příslušný paragraf a přibude nová záložka „Odebrání RZ", kde bude možná administrace procesu odebrání a vrácení RZ. Tuto novinku chystáme do verze sestavení 19.13.

Věříme, že toto řešení zrychlí úhradu přestupků u problémových pachatelů.

Další novinky v Městské policii

Jelikož naši vývojáři nelení, v novém sestavení 19.12 spatří světlo světa i několik dalších novinek, které zjednoduší a zautomatizují práci strážníkům jak v terénu, tak i na služebně. V mobilní aplikaci přibude 6 nových funkcí, jako např. konfiguračně řízené ukládání fotografií pořízených aplikací do adresáře foto v mobilním telefonu, upozornění na věk osoby nebo právnickou osobu, inteligentní vyhledávání právních kvalifikací atd. V desktopové části se promítne 35 změn. Mezi ně patří např. zvýraznění náhlých změn v plánování, úprava stylů zobrazování formulářů, úprava detailu v položce osoby, do událostí přidána záložka související přestupky s interaktivním seznamem navázaných přestupků, do formuláře přestupku přidáno pole porušení ustanovení, role osoby provázána s důvodem ověření, inteligentní vyhledávání právních kvalifikací atd. Kompletní seznam novinek a informací k nastavení a užívání novinek obdrží naši uživatelé standardní cestou.