Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Stížnosti a petice - nový podsystém

Firma VERA uvolňuje s okamžitou platností do obchodní sítě nový podsystém STÍŽNOSTI A PETICE, který byl zařazen do skupiny správních podsystémů.

 

Charakteristika podsystému Stížnosti a petice :

  • eviduje dle zákona č.131/2000 Sb.a zákona 85/1990 Sb. stížnosti, petice, oznámení a podněty od občanů a organizací,
  • podsystém na základě zadaného oprávnění kontroluje přístupová práva dle jednotlivých odborů
  • kontroluje zákonnou lhůtu pro vyřízení a skutečný datum vyřízení,
  • vytváří podklad pro roční statistiku vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  • automatizovaně vytváří číslo případu v rámci roku a odboru
  • eviduje jednotlivé případy, číslo z podatelny, spis, kdo vyřizuje, oprávněnost, anonymitu, postoupení jiným odborům nebo mimo ÚMČ, důvody nevyřízení,
  • podsystém má možnost vazby na podsystém Evidence písemností
  • kontaktní adresy občanů nebo organizací se zapisují dle registrů a také s možností ručního zápisu
  • obsahuje vzory tiskopisů pro dokumenty: Vyřizování stížností, oznámení a podnětů, formulář s podrobnými údaji o případu
  • lze vytvořit volitelné sestavy s údaji pro různé přehledy