Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Statutární město Děčín v plné míře integrovalo na systém Základních registrů

Základní registry, jako jeden z pilířů konceptu eGovernmentu české veřejné správy, představují významný prvek při výkonu činností úřadu. O to významnějším elementem se stávají poskytované referenční údaje pro úřad s tak rozsáhlou agendou, jakým je magistrát jednoho z předních českých měst.

 

Město Děčín přistupuje k rozvoji oblasti informačních technologií strategicky, a proto již v předstihu počítalo s budoucí potřebou integrace na Základní registry. V rámci výzvy číslo 09 Integrovaného operačního programu připravilo projekt „Elektronizace služeb statutárního města Děčín", jehož součástí bylo i napojení stěžejních systémů na centrální registry. VERA, spol. s r.o. se stala vítězem veřejné zakázky a dle plánu v lednu 2015 dokončila veškeré práce a předala dílo do rutinního provozu.

 

Plná integrace s ISZR zajišťuje, že všichni uživatelé pracují s nejaktuálnějšími daty o obyvatelích a automaticky jsou získávány nové změny referenčních údajů vedených v ISZR. Žádná data tak nemohou být starší než 24 hodin. Vše probíhá na základě ztotožnění obyvatel a následném přihlášení notifikací, kdy úřad získá každé ráno aktuální informace o změnách z předcházejícího dne. Dojde tak k rychlé aktualizaci místního registru obyvatel.

 

Mezi další výhody plné integrace patří:

  1. Zautomatizovaná údržba dat RO.
  2. Zamezení chybám, které vznikají při ručním pořizování a ruční aktualizaci dat v registrech v IS.
  3. Provedení kontrol a následné „pročištění" registrů od chybných záznamů.
  4. Možnost provádění okamžitého ověření referenčních údajů přímo z agend IS.
  5. Logování veškeré komunikace s ISZR, které pomáhá řešit dotazy občanů na využití osobních údajů.
  6. Jednoduchá administrace Agend a CR a jejich automatická synchronizace s RPP.
  7. Lze hromadně aktualizovat a ztotožňovat data RUI daty z RUIAN a celostátních číselníků ISUI.

 

Kompletní řešení nabízí možnost hromadného převzetí referenčních údajů (RÚ), tzn. „Ztotožnění" a k těmto ztotožněným záznamům přihlásit notifikace. Díky přihlášeným notifikacím lze automaticky získávat informace o změnách. V okamžiku potřeby (v daném kroku řízení) je možné provádět ověření RÚ a mít jistotu, že pracujete s aktuálními RÚ, a to vše v jednom programovém prostředí. Nedílnou součástí řešení je také automatická synchronizace Agend a Činnostních rolí s Registrem práv a povinností a také hromadná aktualizace dat z RUIAN. Samozřejmostí je, nejen z hlediska bezpečnosti, logování veškeré komunikace s ISZR.

 

Oproti minimální integraci s ISZR si tak pracovníci úřadu užívají komfortu, které řešení přináší a jejich práce je opět o něco snazší. Vše vede nejen k jejich větší spokojenosti, ale i správnosti a bezchybnosti prováděných operací.