Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Spolupráce IS Radnice VERA® a IS datových schránek

Vážení zákazníci,
zástupci společnosti VERA, spol. s r.o. se pravidelně účastní schůzek pracovní skupiny zřízené MV ČR, která připravuje rozhraní a metodiku práce pro napojení datových schránek na spisové služby úřadů v souvislosti s nabytím účinnosti zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

V této souvislosti jsme připravili popis a postup komunikace IS Radnice VERA® s informačním systémem datových schránek.

Podrobné informace naleznete v dokumentu přístupném v sekci Pro zákazníky.