Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Spolupráce aplikace CzechPoint a Evidence písemností IS Radnice VERA® je v provozu!

Nastartováním kontaktních míst CzechPoint od 1. ledna úřady zprovoznily i propojení s podsystémem Evidence písemností IS Radnice VERA®.
Spolupráce spisové služby dodávané společností VERA, spol. s r.o. bylo ověřeno již v závěru loňského roku spolu s MěÚ Domažlice a nyní se rozšířila komponenta Rozhraní CP na další úřady.

 

 Jak spojení pracuje?
Při zadávání do formuláře v rámci CP uživatel klikne na tlačítko pro doplnění čísla jednacího ze spisové služby. Poté uživatel vytiskne výpis i doložku.
K přiřazenému čj. se ve spisové službě automaticky založí přijatá písemnost z popisem i údaji o "odesílateli", získanými z formuláře CP a vytvoří se vlastní písemnost, jejíž přílohou je soubor vzniklý v rámci CP. Obě tyto písemnosti se založí do spisu dle konfigurace Evidence písemností, a to na základě login-jména úředníka. Vlastní písemnost se zaeviduje jako odeslaná-osobně.