Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Speciální stavební úřad

Na posledním celorepublikovém setkání užiavtelů ve Znojmě (červen 2004) byl představen Speciální stavební úřad, který je zaměřen na vodoprávní problematiku a řídí se Stavebním a Vodním zákonem. Speciální SU vodoprávní je součástí podsystému Stavební úřad a je určen pro správní řízení stran staveb vodohospodářských.

Podrobnosti k této agendě najdete -.