Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Sociální agendy VERA v novém

V loňském roce naši specialisté ve spolupráci s uživateli IS VERA Radnice významně rozšířili portfolio řešení pro podporu činností sociálního odboru. Zásadně inovovali stávající moduly Sociálně právní ochrana dětí a Sociální kurátor a na základě požadavků uživatelů vytvořili i zcela nové moduly Veřejný opatrovník, Zvláštní příjemce důchodu, Sociální práce a Sociální pohřby.
Posláním sociálních odborů je poskytovat pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích. Rozsah činností je poměrně široký a je dán platnou legislativou.
Věříme, že díky zvýšenému komfortu našich agend se budete moci více věnovat osobnímu kontaktu a pomoci klientům. Na úvod Vám přiblížíme společné znaky všech modulů sociálních agend, na které se můžete těšit a které Vám usnadní práci.

Jaké jsou tedy společné přínosy inovovaného řešení?

  • Sdílíte kartu klienta – údaje klienta, sociální anamnézu, informace o vazebních osobách i seznam souvisejících subjektů.
  • Sdílíte spis klienta ve spisové službě – prostřednictvím konfigurace oprávněných úředních osob pro agendu zajistíte, že se pro nově vytvářené spisy budou zakládat přístupy pro všechny pracovníky s pověřením pro danou činnost.
  • Klienta a vazební osoby nebo instituce zapisujete ručně pouze výjimečně – údaje včetně adresních lze načíst ze základních registrů, resp. z lokálních registrů, pro OSPOD se nabízí navíc možnost přístupu k údajům AISEO. Snadným proklikem z adresy klienta se podíváte do mapy.
  • Uložená data opakovaně využijete pro tvorbu dokumentů, vč. výběru adresátů z vazebních osob a institucí.
  • Vybrané místní nebo spolupracující subjekty (soudy, školy, lékaři apod.) sdílíte napříč všemi moduly a snadno si je doplníte do karty konkrétního klienta.
  • Pro tvorbu vlastních vzorů využijete široké škály námi dodaných vzorů.
  • Vazba na spisovou službu podporuje veškeré úkony referenta – zápis podání, vyřízení přijaté pošty, tvorbu a vyřízení dokumentů a spisů.
  • Širokou nabídku sdílených číselníků, včetně číselníků typů jednání a úkonů lze uživatelsky editovat i zapisovat vlastní hodnoty.
  • Můžete plánovat a evidovat činnosti i konkrétní úkony a tisknout jejich přehledy nebo zápisy z konkrétních jednání.
  • Snadno vytisknete libovolný přehled, vyhledáte statistické údaje pro MPSV nebo vlastní potřebu.