Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Setkání matrikářek Ústeckého kraje

Na základě zákona č.301/2000Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v §6, odst.2 povinnost vést matriční záznamy od 1.1.2006 také na prostředcích výpočetní techniky, a to všem úřadům pověřeným vedením matrik.

Setkání matrikářek Ústeckého kraje 21.4.2005 bylo první akcí, pořádanou pro bližší seznámení s agendou Matrika IS Radnice VERA, která splňuje všechny požadavky moderního softwarového řešení vedení matrik. Setkání se uskutečnilo v součinnosti s Magistrátem města Chomutov a zaznamenalo velký zájem. Již v této chvíli je jasné, že akce se zaměřením na elektronické zpracování matričních záznamů bude pořádána i v dalších krajích. O termínech budou včas informovány příslušné odbory.