Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Setkání managementu uživatelů R@dnice VERA®


Ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 se uskutečnilo Setkání managementu uživatelů a společnosti VERA ve Zvánovicích u Ondřejova. Na akci se zúčastnili tajemníci, IT manažeři a vedoucí odborů z 31 míst ČR.


V příjemném prostředí Lesních lázní nedaleko Prahy čekal účastníky během dvou dnů bohatý odborný program. Hlavním tématem akce byly Základní registry. Přednáška na toto téma a související diskuse s hlavním architektem eGovernmentu Ing. Ondřejem Felixem, CSc. se setkala s velkým ohlasem. Další prezentace se věnovaly ekonomice konsolidačních celků, Manažerskému informačnímu systému, který vyvinula VERA a agendě Rozvojové plány a projekty. Mluvilo se o podobnosti a rozdílech mezi JOS a Identity Managerem, o vedení elektronické SSL, o Portálu občana, o novinkách v modulu Pasporty a nájemné a o technologických trendech a s tím souvisejících rostoucích hardwarových požadavcích.


V rámci setkání měli účastníci řadu možnosti prodiskutovat problémy a způsob jejich řešení, jak se zaměstnanci firmy VERA, tak i s kolegy z jiných úřadů. Výsledky a postřehy z formálních i neformálních setkání jsou pro naši společnost impulzem k dalšímu rozvoji služeb.


Na viděnou příště se těší
pracovníci VERA, spol. s r.o.

 

 - - - - -