Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Setkání managementu uživatelů IS Radnice VERA® a managementu VERA, spol. s r.o.

Společnost VERA, spol. s r.o. uspořádala ve dnech 16. – 17.5.2006 pro své zákazníky setkání vedení společnosti s managementem městských úřadů, úřadů městských částí a obecních úřadů užívajících informační systém Radnice VERA® .

 

Na tomto setkání byly účastníkům prezentovány záměry společnosti směřující k rozvoji informačního systému Radnice VERA® a poskytovaných služeb. Byly představeny nové služby, jejich formy, předvedeny nové nebo zásadně inovované agendy informačního systému.
Přítomní zástupci měst vyslechli přednášky na téma norem ISO, benchmarkingu a vysoce hodnotili vystoupení pracovníků Městského úřadu Šlapanice a Vsetín k těmto otázkám. S velkým zájmem byla vyslechnuta přednáška na téma Euromanager třetího tisíciletí, přednesená zkušeným specialistou společnosti CPE, spol. s r.o. .
Uvolněná a přátelská atmosféra setkání umožnila rozsáhlou výměnu zkušeností a poznatků z oblasti využití IT na úřadech.
Přítomným zástupcům měst a vedení společnosti VERA přineslo toto setkání mnoho inspirací pro další práci a rozvoj vzájemných vztahů.

Těšíme se na příští setkání!
---