Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Setkání managementu uživatelů 2010

Novinky v IS Radnice VERA®, aktuální stav dotačních titulů, manažerský informační systém a další aktuální témata v oblasti IT veřejné správy byla náplní tradičního setkání uživatelů – akce, která se konala 9. a 10. listopadu 2010 ve vzdělávacím centru hotelu Floret v Průhonicích.
V příjemném prostředí se sešli zástupci 28 měst – tajemníci, vedoucí IT a vedoucí dalších odborů městských úřadů a magistrátů.

Cílem setkání bylo vzájemně si poskytnout aktuální informace o dění v oblasti IT veřejné správy, setkat se, předat si zkušenosti a prodiskutovat otázky, se kterými se denně potkáváme. Závěrečná slova při rozloučení účastníků potvrdila, že cíl byl bohatě naplněn a všichni se těší na další příležitosti k setkávání.

Na viděnou příště!

---