Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Seminář Aktuální problémy veřejné správy, 8.-10.října 2006, Liberec.

Společnost VERA, spol. s r.o. se aktivně zúčastnila semináře Aktuální problémy veřejné správy pořádaného ve dnech 8.-10. října 2006 v Centru Babylon Liberec Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 

Velkou pozornost vzbudila naše prezentace agendy Evidence jednání rady a zastupitelstva, která umožňuje plně zajistit přípravu a zpracování dokumentů k jednání Rady a Zastupitelstva města a jejich následné zpřístupnění oprávněným osobám.
Automaticky eviduje úkoly, které z jednání vyplývají a umožňuje jejich distribuci podle předem definovaného procesu. Napomáhá k zefektivnění přípravy a průběhu jednání (popis viz Produkty-Organizační podsystémy).
Na stánku společnosti VERA, spol. s r.o. pak tato agenda byla podrobně předvedena řadě zájemců, tajemníkům měst a obcí.
-
-