Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Semily – město milých lidí novým zákazníkem VERA

Název města ležícího v podhůří Krkonoš vznikl podle jazykovědců nejspíše proto, že lidé v osadě „semilů" na sebe byli milí anebo se líbili. Na základě komunikace se stávajícími pracovníky semilského městského úřadu však můžeme potvrdit, že kořeny jejich prapředků v nich stále zanechávají stopy. Již čtyři měsíce uplynuly od podpisu smlouvy na pořízení komplexního informačního systému a díky vzájemné spolupráci města a souhře pracovníků dodavatele, společnosti VERA, vše probíhá hladce a projekt běží úspěšně kupředu.

Důvody pro změnu

Zaměstnanci úřadu se tak chovají nejen k nám, ale i svým občanům. Dbají na vzájemnou a otevřenou komunikaci s obyvateli, včetně té on-line, transparentnost i větší efektivnost při hospodaření s veřejnými prostředky. Díky moderním postojům a přístupu k práci využívají řadu aktuálních trendů, například zveřejňování všech smluvních závazků, provozují rezervační systém pro občany či e-služby. Při neustálém rozvoji však úřad narazil na limity svého informačního systému. Zaprvé se jednalo o jeho roztříštěnost a nekonzistenci dat. Zadruhé šlo o technologické limity užívaných produktů. Proto došlo k rozhodnutí vedení města, za podpory a souhlasu zaměstnanců, vybrat a implementovat nový komplexní informační systém.

I na základě řady referencí a ověření si nabízeného řešení na jiných úřadech byl vybrán informační systém VERA Radnice. Poskytuje totiž nejucelenější řešení pokrývající naprostou většinu potřeb úřadu a shrnuje v sobě výhody jednotného a provázaného systému, který využívá moderní technologie. Takový software přesně zapadá do koncepce města.

Průběh projektu

V současné chvíli probíhá implementace, která je rozdělena na dvě etapy a umožňuje tak uživatelům snadnější a plynulejší přechod na nový informační systém. První etapa zahrnující nasazení ekonomiky, propojení na spisovou službu a oblast základních registrů bude dokončena do 31. prosince 2015. Během roku 2016 dojde k realizaci druhé etapy obsahující řešení podpůrných procesů, agendy pro výkon přenesené působnosti a nadstavbové moduly pro občany a manažery. Završením projektu bude zavedení portálu pro on-line komunikaci občana s úřadem až na úrovni propojení na AIS (agendový informační systém).

Přejeme městu milých lidí, ať je nový informační systém podpoří ve vzájemné komunikaci, usnadní jim práci a věříme, že se jim bude i líbit.