Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Ručení odběratele za nezaplacenou daň v IS R@dnice VERA®

Novelou zákona o DPH se s  účinností od 1. 1. 2013 rozšířil institut ručení odběratele za nezaplacenou DPH o nové případy:
  • ručení v  případě přijetí plnění od tzv. „nespolehlivého" plátce
  • ručení při úhradě na účet neuvedený v registru plátců
Obratem jsme zabudovali webovou službu Registr plátců DPH do našich aplikací Smlouvy, Objednávky a Výdaje.
Naše řešení umožňuje pracovníkům, aby jednoduchou a rychlou formou ověřili jak správnost bankovního účtu určeného dodavatelem pro jeho ekonomickou činnost, tak i skutečnost, zda daný dodavatel je či není označen jako nespolehlivý plátce. Prostřednictvím našeho rozhraní na Registr plátců DPH tak obdrží pracovník on-line požadované informace a navíc, tyto informace zůstanou na kartě dodavatele zaznamenány.
V případě Vašeho zájmu o tuto novou funkcionalitu obraťte se na Vaši kontaktní osobu v naší společnosti!