Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

ROZPOČET SAMOSPRÁV 2008

Společnost VERA, spol. s r.o. uspořádala ve spolupráci s firmou Regionservis jedinečnou akci Rozpočet samospráv 2008 a moderní nástroje řízení veřejných financí, která byla určena zejména tajemníkům, rozpočtářům, vedoucím pracovníkům rozvoje města a dalším ekonomickým pracovníkům.

 

Seminář proběhl 28.srpna 2007 v hotelu Benica v Benešově za účasti 133 osob z 58 městských úřadů a magistrátů z celé České republiky. Na semináři vystoupila za pořádající firmu VERA Ing. Ludmila Hrabalová, která se věnovala problematice nástrojů pro řízení financí měst a obcí. Stručně v základních rysech bylo prezentováno řešení tak, jak je oblast financí a rozpočtu realizována v IS Radnice VERA®. Na otázky ke změnám rozpočtového určení daní a k návrhům vlády odpovídal Ing. Eduard Komárek z Ministerstva financí ČR, zástupce ředitele odboru Financování územních rozpočtů. K tématu přípravy rozpočtu na rok 2008 hovořil Ing. Luděk Tesař, ekonomický odborník na financování a rozvoj samospráv.


Řešení ekonomických otázek, spojených s tvorbou rozpočtu měst a obcí, je velmi důležitou součástí práce ekonomických a řídících pracovníků každého úřadu, proto i ze strany účastníků byl o akci velký zájem. Kapacita sálu, kde byl seminář pořádán, byla vyčerpána již několik dní před plánovanou uzávěrkou přihlášek.