Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Rozdílové školení Změny v agendě Majetek v IS Radnice VERA®

24. června 2010 v Hotelu Prachárna v Olomouci

 

Pozvánku s programem naleznete -
Elektronická přihláška ke stažení -

 

 

-Vážení zákazníci,

v souvislosti s účetní reformou a zavedením účetnictví státu doznala agenda Majetek zásadních změn. Připravili jsme proto pro Vás rozdílové školení pro část agendy Majetek – movitý majetek a majetek vedený v operativní evidenci.
Nová úprava agendy Majetek se dotýká evidence movitého majetku a majetku vedeného v operativní evidenci. K dispozici Vám bude již od dubna 2010 v souvislosti s přechodem IS Radnice Vera na sestavení 14.01. Přechod obcí na sestavení 14.01 bude postupný. Z tohoto důvodu budou rozdílová školení plánována na období duben – červenec 2010, tak abyste poznatky přijaté na rozdílovém školení mohli neprodleně aplikovat na svém software. O časovém harmonogramu přechodu na sestavení 14.01 budete informováni prostřednictvím našeho distribučního oddělení a řízení projektů ve spolupráci s Vašimi informatiky.


Doporučujeme, aby se rozdílového školení zúčastnili zástupci obcí, které budou přecházet na sestavení 14.01 v měsíci červnu a červenci 2010.

Akce se koná dne 24. června 2010 v Hotelu Prachárna v Olomouci