Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Rozdílové školení a konzultační den agendy Stavební úřad

Rozdílové školení a konzultační den agendy Stavební úřad, se zaměřením zejména na Speciální stavební úřad vodoprávní, se uskuteční

7. prosince 2004 v Pardubicích v 10.00 hod. (Dům techniky - GE Capital Bank, Malý sál, nám. Republiky 2686)

 

Akce je určena především pro stávající uživatele agendy Stavební úřad, vhodná je i pro odbory, které uvažují o rozšíření agendy SU pro práci s vodoprávními řízeními (odbory výstavby, odbory životního prostředí) a pro informatiky.


  STRUČNÝ PROGRAM:
  Zahájení
  Novinky v agendě Stavební úřad-nastavení oprávnění ve společné volbě Správce, rozdělení konfigurace a oprávnění, kódy poplatků, nové funkce funkce
  Ukázka základních pracovních postupů ve Speciálním stavebním úřadu vodoprávním
  Práce se vzory
  Projednání námětů pro další rozvoj agendy Stavební úřad a Speciální SU vodoprávní
  Rekapitulace požadavků, diskuze, dotazy
  Ukončení, cca 15 hod.

Pozvánky rozposíláváme na Vaše úřady a těšíme se na setkání s Vámi. Uzávěrka přihlášek 3.12.2004