Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Rotava: I malý úřad musí být užitečný pro občany

Město Rotava, nacházející se v karlovarském kraji, nabízí příjemný život pro více jak tři tisíce obyvatel. Vedení města, vědomo si rozsáhlé agendy, kterou musí úřad pro občany vykonávat, se rozhodlo hledat jednoduché a užitečné softwarové řešení pro podporu jeho činností.

Nejlépe naplnil všechny potřeby úřadu informační systém VERA Radnice. Na jeho výběr měly vliv i kladné reference. Implementace probíhala ve dvou etapách, které byly nastaveny tak, aby nasazení nového řešení nenarušilo chod úřadu. Nyní pracovníci mohou využívat moduly pro oblast účetnictví, místních poplatků, fakturace, smluv, objednávek, majetku města, nájemného a dalších ekonomických agend. Samozřejmostí je správa registru obyvatel včetně online komunikace s informačním systémem základních registrů, který je provázán do všech dotčených agend. Mimo to IS VERA Radnice řeší na úřadě i spisovou službu.

„Díky precizní přípravě projektu proběhla implementace bez problémů a to navzdory časté kumulaci činností a z toho plynoucí vytíženosti zaměstnanců. Po krátké době už byl patrný účinek jednotného komplexního systému. Řada úkonů a činností odpadla, zpřesnily se výstupy a informace. Pracovníci tak mohou svůj čas věnovat skutečně podstatným věcem, tedy práci pro občany," říká starostka města Iva Kalátová.

Promyšlené řešení, interně integrované, tak dokládá svoji užitečnost i u menšího úřadu. Obdobně jako v případě města Štramberka, které jej rozvíjí dále a pracuje například s manažerskými nástroji. Rotava se tak může dostat brzy na špičku mezi městy v oblasti eGovernmentu.