Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Roční účetní závěrka 2013 a změny v účetnictví 2014

Vážení uživatelé,
připravili jsme pro Vás pracovní semináře zaměřené na úspěšné provedení roční účetní závěrky, změny v účetnictví obcí a příspěvkových organizací pro rok 2014.
Zvláštní pozornost budeme věnovat problematice přípravy ke schvalování účetních závěrek, konsolidaci účetních výkazů a navazujících změn v Pomocném analytickém přehledu. Nedílnou součástí bude představení změn vyplývajících z novel vyhlášek týkajících se provádění zákona o účetnictví a způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtu.
Více informací najdete zde: -, -.