Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Průzkum spokojenosti zákazníků

V srpnu 2015 proběhl průzkum spokojenosti zákazníků společnosti VERA. Prováděla jej agentura ppm factum a zúčastnilo se ho 83 % oslovených úřadů, resp. 45 % respondentů (vždy bylo osloveno více pracovníků úřadu). Zákazníci odpovídali na otázky týkající se spokojenosti a rozvoje informačního systému v on-line dotazníku. Reprezentativní vzorek respondentů byl sestaven ze všech úřadů, které využívají více než tři agendy informačního systému od společnosti VERA, a to déle než půl roku. 

 

Průzkum

Chtěli bychom poděkovat zákazníkům, kteří se s námi podělili o své názory. Potěšilo nás kladné hodnocení společnosti, informačního systému i poskytovaných služeb.

Průzkum nám také naznačil, ve kterých oblastech máme rezervy. Jsme si vědomi toho, že se zákazníci na nás s důvěrou obracejí o pomoc. Uděláme maximum pro to, abychom mohli co největšímu počtu pomoci přímo nebo vysvětlit, proč jejich požadavek nelze řešit preferovaným způsobem. Věříme, že do budoucna bude v této oblasti spokojených více než současných 87 % zákazníků.

Vzdálená správa je rychlý a efektivní nástroj na řešení systémových nebo aplikačních problémů a slouží také jako podpora při odborných konzultacích. Jedná se o flexibilní a bezpečnou službu, která je prováděna připojením z pracoviště VERA do informačního systému úřadu. Možnost využívat vzdálený přístup pro servisní a konzultační práce oceňuje 91 % zákazníků. 

Jako nejčastěji spontánně jmenované pozitivní vlastnosti firmy a systému zákazníci uváděli „klientský přístup", „podporu a komunikaci", a „komplexnost a provázanost systému". Záměrně jsme respondenty požádali i o uvedení vlastností, které jim nevyhovují a musíme je zlepšit. 

 

Výherce zážitku

Zákazníci, kteří vyplnili dotazník, byli automaticky zařazeni do slosování o poukaz na zážitek dle vlastního výběru. Výherkyní se stala Mgr. Petra Kučerová, informatička a implementátorka eGovernmentu  MěÚ Kolín, která si nyní může zvolit jeden z více než 150 zážitků.

 

Výzkumná agentura

Agentura ppm factum působí na českém trhu již více než 20 let. Je členem národního sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění – SIMAR. Hlásí se ke standardům výzkumu trhu a veřejného mínění mezinárodní asociace marketingového výzkumu ESOMAR a dodržuje jeho mezinárodní etický kodex.

 

Děkujeme všem respondentům, kteří nám pomohli v dalším rozvoji informačního systému i celé firmy. Vážíme si kladných hodnocení a budeme dále pracovat na zlepšeních k vaší ještě větší spokojenosti.