Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Průvodce ekonomickými procesy

Již řadu let organizujeme na podzim Odborné dny Ekonomiky. A letošní rok nebyl výjimkou. Vzhledem k vyhlášení předčasných voleb do parlamentu ČR a ostatním plánovaným akcím jsme uspíšili termín a ve dnech 26.-27.9.2013 jsme se setkali v příjemném prostředí hotelu OREA 9 skal v obci Sněžné –Milovy.
Nápad na stěžejní téma „Průvodce ekonomickými procesy" není úplně nové, již dříve jsme se s ním setkali při jednom ze zákaznických projektů. Nicméně jsme jej nikdy neprezentovali uceleně tak, aby bylo na první pohled jasné, že informace a doklady naším systémem skutečně „protékají". Jako výchozí bod jsme si stanovili oblast nájemného.
Další úkol, kterým jsme se museli vážně zabývat, byl způsob prezentace. Předvést proces tak, aby bylo celou dobu a všem jasné, kde se v něm právě pohybujeme, není  nejjednodušší. Tento problém jsme vyřešili hravě. Tedy doslova. Hráli jsme scénky, využili jsme předtočená videa a v neposlední řadě jsme se také po obědě probrali za pomoci energizeru v podobě cvičení na propojení mozkových hemisfér. Nálada byla v plném sále skvělá a uvolněná. Kolegové excelovali ve svých rolích a nápadně svými narážkami připomínali skutečné úřadníky v praxi. Poté jsme formou panelových diskuzí umožnili účastníkům zeptat se na cokoliv, co je konkrétně trápí.
Završením bylo tradiční společné večerní posezení, kde jsme se formou hry všichni dozvěděli zajímavosti z měst zúčastněných zákazníků. Pátek byl již v tradičnějším pojetí: odprezentovali jsme bloky novinek a očekávaných změn v legislativě i v R@dnici VERA®.
Závěrem jsme všichni byli ohodnoceni potleskem. A pochvalou. Že i VERA se umí prezentovat živě, zajímavě a vážná témata předávat „nevážně".