Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Projekty našich zákazníků jsou The Best!


Dne 23. listopadu se uskutečnilo v Obecním domě v Praze slavnostní vyhlášení soutěže The Best, ve které magazín Egovernment oceňuje zajímavé projekty elektronizace veřejné správy.
Rádi bychom pogratulovali městům Štramberk a Uherské Hradiště. Obě získaly druhé místo v tomto prestižním klání.


Projekt "Digitální úřad 21. století Štramberk" popisuje nasazení komplexního informačního systému ve městě s 3,5 tisíci obyvatel. Nový systém vedl k prokazatelnému zvýšení efektivity práce na úřadě. Plná elektronizace agend v jednotném informačním systému umožnila mj. používat manažerský informační systém. Využitím služeb technologického centra i zkušeností jeho provozovatele, města Kopřivnice, docílil Štramberk také snížení nákladů na pořízení a údržbu IT infrastruktury.

 

Projekt Uherského Hradiště "Konsolidace správy nemovitostí města" řeší situaci, kdy je správa nemovitostí rozdělena mezi dvě organizace, z nichž jedna je vlastněná městem a druhá spadá do soukromého sektoru. Úřad poskytl oběma organizacím přístup do potřebných ekonomických agend svého informačního systému tak, aby veškeré finanční obraty týkající se města mohly být vedeny přímo v IS úřadu. Došlo tak ke snížení nákladů na provoz a údržbu systému i ke snížení chybovosti související s používáním rozdílného software v organizacích a na MěÚ. Navíc má město jako vlastník nemovitostí prostřednictvím finančního odboru a odboru správy majetku přímý přehled o finančních transakcích.


Jsme rádi, že naše systémy ulehčují práci a šetří peníze. Přejeme i dalším městům podobné úspěchy.