Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

PROJEKT SVI – PRACOVNÍ SEMINÁŘ V JIHLAVĚ

Projekt „Systém včasné intervence Radnice VERA" (SVI RV) lze charakterizovat jako technicko-realizační projekt pokrývající širokou oblast sociálně-právní ochrany a situační prevence.

 

Projekt „Systém včasné intervence Radnice VERA" (SVI RV) lze charakterizovat jako technicko-realizační projekt pokrývající širokou oblast sociálně-právní ochrany a situační prevence. Projekt usiluje o systémový a komplexní přístup orgánů státní správy a samosprávy v péči o problémové jedince a sociálně potřebné občany.
Projekt SVI RV vychází z metodiky programu prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – program Partnerství a z metodiky MPSV v rámci programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni. Dne 13.9.2005 se v Jihlavě koná „Pracovní seminář věnovaný Systému včasné intervence". Seminář je organizovaný společností VERA, spol. s r.o. pod záštitou KÚ Vysočina a jako hosté se jej zúčastní také zástupci MV ČR a MPSV."-