Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Produkty IS VERA povýšily kvalitu na novou úroveň

V polovině května úspěšně prošla společnost VERA dohledovým auditem ISO 9001:9015, který realizovala významná mezinárodní certifikační společnost Société Générale de Surveillance (SGS).

Na rozdíl od minulého roku, kdy byla VERA se svými produkty recertifikována pro období 2018 – 2020, byl letošní audit zaměřen na povýšenou verzi normy ISO 9001:2015. Nová norma se více přibližuje potřebám IT společností. Namísto formálního papírování šli auditoři více do hloubky a auditovali konkrétní procesy od návrhu, přes vývoj, obchod, implementaci a služby na několika konkrétních realizacích. 

Během třídenního auditu, který probíhal na pobočkách společnosti VERA, se auditoři zaměřili také na rozvojové priority stanovené vedením společnosti. Mezi ně patří i moduly Městská policie a eJednání, které slouží pro jednání (nejen) občany volených orgánů.

Auditoři ocenili péči o zákazníky, například odborné workshopy, kde probíhalo zhodnocení dosavadního rozvoje modulů a společné rozhodování se zákazníky o zapracování nových námětů a požadavků. Zaujaly je také kontrolní dny, které sloužily ke kompletní revizi stavu systému i kontrole pracovních postupů práce.

Společnost VERA bude nadále pokračovat v postupech, ke kterým se zavázala a které přispívají k efektivitě celé firmy.