Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Příprava na předčasné volby

Vážení uživatelé Informačního systému R@dnice VERA®,
v návaznosti na vyhlášené termíny předčasných voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 25.-26.10.2013 Vám nabízíme možnost využít naší služby Příprava na předčasné volby.
Služba zahrnuje porovnání a zjištění rozdílů dat Centrální evidence obyvatel (CEO) s evidencí místních obyvatel v Registru obyvatel v IS R@dnice VERA®, zpracování výsledků do přehledného protokolu a jejich řešení. Služba je určena především pro pracovníky evidence obyvatel, správce registrů a informatiky. Uvedené činnosti můžeme provést vzdáleným přístupem nebo v rámci osobní konzultace. Případně lze rozdíly zanalyzovat vzdáleně, ale řešit je při osobní návštěvě dle požadavku zákazníka.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte přiděleného zástupce pro váš úřad, případně objednávku proveďte emailem na adresu - nebo telefonicky na čísle +420 495 703 212. Doporučujeme objednávky zasílat v dostatečném časovém předstihu, abychom stihli kontroly dat a jejich narovnání provést před konáním voleb. Máte-li k dané problematice již nyní konkrétní dotazy, zašlete nám je předem na rovněž na adresu Hotline, abychom se na ně mohli adekvátně připravit.


S přáním hezkého dne,

Ing. Iva Křepelová
Customer Services Director

Bližší informace viz -.