Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Přeštice: Rozvoj úřadu je nekončící proces, v němž IT hraje stěžejní roli

Přeštice patří mezi města, kterým se povedlo vybudovat jednotný informační systém, kde jsou všechny komponenty i nadstavby od jednoho dodavatele. Zeptali jsme se Bc. Radka Süsse, vedoucího kanceláře starosty:

Proč bylo pro Vás důležité mít informační systém od jednoho dodavatele?

Chtěli jsme komplexní řešení od stabilního dodavatele. V době, kdy se město Přeštice rozhodlo uzavřít smlouvu na dodavatele informačního systému, byla společnost VERA již 16 let významným hráčem na českém trhu. Pro náš úřad bylo a je prioritou zajištění plynulého chodu všech agend, které jako obec s rozšířenou působností zajišťujeme pro své klienty. Při práci tak nemusíme používat několik rozhraní propojujících jednotlivé systémy různých poskytovatelů, vše je mezi sebou bezpečně provázáno. Tím dochází k úspoře nákladů a zjednodušení komunikace, která rovněž šetří náš čas.

Jak dlouho již systém budujete?

Prakticky od první implementace, tedy od roku 2010. Letos společně oslavíme třináct let a osobně věřím, že toto číslo je pro nás šťastné.

Proč jej stále rozvíjíte?

Informační systém je vlastně jako živý organismus, který se neustále vyvíjí. Ve veřejné správě samozřejmě vše úzce souvisí s legislativou, která se v průběhu let musela do systému zapracovat (např. GDPR, eIDAS), ale neméně důležitým faktorem pro rozvoj je i uživatelská příjemnost. U nás v Přešticích se snažíme ve spolupráci s našimi zaměstnanci hledat možnosti efektivnějšího a přívětivějšího využití IS v podmínkách našeho úřadu. Získáváme od nich cenné podněty na vylepšení, které se následně snažíme předat dodavateli. Díky tomu prošlo pozitivní proměnou např.  Přestupkové řízení.  Rozvoj systému je nekončící proces, který vyžaduje symbiózu mezi zákazníkem a dodavatelem. Díky dobrým vztahům, které s VEROU máme, se nám daří IS rozvíjet tak, aby dobře sloužil nám i občanům.

V listopadovém rozhovoru v přeštických novinách nový pan starosta zmiňoval, že chce před rozhodováním vždycky vidět data. Jste na to připraveni?

Ano a souhlasím s tímto názorem. Ona totiž data nejsou jen čísla, jak si na první pohled leckdo myslí. Data jsou i pocity, názory a ty je vždy třeba dávat do kontextu s čísly. Ač jsou za námi teprve první týdny v novém roce, proběhl u nás již sběr dat pro tvorbu Pocitové mapy a na téma nakládání s odpady.

Jak u Vás funguje finanční kontrola?

Jelikož jsme součástí veřejného sektoru a pracujeme s územním rozpočtem, je pro nás transparentní hospodaření obce prioritní. Finanční odbor využívá zejména agendu Účetnictví. Další moduly jsou navázány tak, abychom si mohli průběžnou finanční kontrolu provádět sami, například formou interního oběhu a schvalování pomocí eProcesů. Kontrolním orgánům jsou snadno předatelné výkazy a Finanční přehledy. Ani laická veřejnost ovšem nepřijde zkrátka, k dispozici máme online Klikací rozpočet.

Pan starosta také zmínil, že chce rychle realizovat tu část programu, která se týká komunikace s občany, rozjet sociální sítě a začít pracovat na participativním rozpočtu.

Žijeme ve dvacátých letech 21. století, drtivá většina občanů je prostřednictvím svého mobilního telefonu neustále online, sociální sítě a internetová média obecně jsou IN. Lidé mají zájem o dění ve svém okolí, chtějí být informováni a zároveň jsou cenným zdrojem informací a potřebným feedbackem i pro nás. Vždy jsme se snažili být progresivně smýšlejícím městem, ať už to bylo zapojením do Národní sítě Zdravých měst nebo smart městem nabízející Portál občana v době, kdy ostatní o tomto pojmu ani neslyšeli.

Co plánujete v této souvislosti v nejbližší době?

Těch chystaných novinek, na které se mohou lidé těšit, bude celá řada. Pokud pomineme již ty výše jmenované, tak zcela jistě lidé ocení i probíhající redesign webových stránek, jejichž nová podoba bude co nejdříve uvolněna. Uvažujeme také o elektronické úřední desce přímo navázané na spisovou službu.

Mezi důležité funkce města paří i sociální péče o občany. Jak se Vám daří v této oblasti?

Sociální péče obecně je jedním z dlouhodobých cílů města. Svou strukturou je provázána nejen na přenesenou působnost obce, ale i na samosprávu. V minulém roce byla například dokončena rekonstrukce a výstavba bytů pro sociální bydlení, Pečovatelská služba Přeštice zařadila do svého portfolia vozidlo pro převoz občanů se zdravotním postižením. Na jaře letošního roku bude spuštěna služba Senior taxi. Dále ve městě působí samostatné organizace, jež se zapojují do sociální péče o seniory. Město Přeštice vydalo Katalog sociálních služeb pro Přešticko, který slouží k lepší orientaci v možnostech využití poskytovaných sociálních služeb našeho regionu. Informační podporu pro činnost sociálního odboru zastřešují agendy společnosti VERA.

Mohl byste shrnout Váš pohled na úřad a jeho práci?

Ač na městě působím poměrně krátce, nedávno to byly 4 roky, poznal jsem kolem sebe dost nadšených lidí, kteří neberou práci na úřadě jako práci, kde je vyloučená seberealizace, ale naopak vlastní iniciativou posunují možnosti úřadu dále a snaží se tím i změnit pohled občanů na vnímání úředníka jako na svého protivníka. Těchto lidí si nesmírně vážím a přeji si, aby ve svém úsilí vytrvali.