Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Pracovní setkání - Vazba registru Živnostenského podnikání ICZ a Evidence písemností IS Radnice VERA

-